Analytické/výkonnostné súbory cookie

Analytické/výkonnostné súbory cookie

First party

What does KBC use this information for?

Maximálne trvanie

_ga

Tieto cookies sú používané na vytvorenie celkového obrazu o počte návštev stránky, jedinečných návštevníkoch, reláciách a kampaňových dátach. Je použité náhodne vygenerované ID.

2 roky

_gat

Tieto cookies sú používané na obmedzenie počtu požiadaviek, takže zbieranie dát na stránkach s veľkým počtom návštev je limitované.

Relácia

_gid

Tieto cookies sú používané spoločnosťou Google Universal Analytics na ukladanie počtu návštev stránky

1 rok