About us


Team

Šimon Púchy

Špecialista pre štrukturované financovanie

Šimon sa začal venovať projektu Match'it v rámci ČSOB v roku 2018 a bol zodpovedný za implementáciu ČSOB Match'it ako dôveryhodnej platformy, v ktorej sa spoločnosti na predajdostávajú do kontaktu s potenciálnymi kupcami-investormi v online zabezpečenom prostredí. Pred ČSOB Match'it pôsobil na oddelení obchodného financovania v ČSOB, kde financoval exportné obchody a financovanie pohľadávok. Tiež podporoval financovanie a poskytoval poradenstvo v oblasti fondov EÚ a podporných programov EÚ. Získal inžiniersky titul v oblasti financií, bankovníctva a investícií z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

www.linkedin.com/in/simon-puchy-a0396595

spuchy@csob.sk

+421902 910 808

Anna Václavová

Špecialista pre štruktúrované financovanie

Anna sa pripojila k ČSOB Match'it tímu v januári 2019, vo finálnych fázach prispela k úspešnému spusteniu ČSOB Match'it platformy. Pred tým pracovala ako úverový analytik pre korporátnu klientelu, má preto skúsenosti s financovaním firiem pôsobiacich v rôznych oblastiach na Slovensku a v Českej republike. Magisterské štúdium dokončila na Ekonomicko-správnej fakulte Masarykovej univerzity v Brne.

www.linkedin.com/in/anna-vaclavova-b77589113

avaclavova@csob.sk

+421 902 910 686

Tomáš Korauš

Riaditeľ odboru štrukturované financovanie

Tomáš ako riaditeľ odboru Štruktúrovaného financovania a zodpovedného za M&A transakcie prevzal v roku 2018 kompletnú agendu implementácie projektu Match´it. Platforma spĺňa všetky potrebné atribúty, aby bola zaradená do skupiny inovatívnych projektov, ktoré majú potenciál a ambíciu rozšíriť ponuku korporátneho bankovníctva ČSOB. Tomáš zodpovedá za oblasti štruktúrovaného bankovníctva ako sú projektové financovania, akvizičné financovanie, syndikované transakcie, risk participácie alebo poradenskú činnosť formou dcérskej spoločnosti ČSOB Advisory. Počas svojej viac ako 14 ročnej kariéry pôsobil v rôznych oblastiach bankovníctva a má široké medzinárodné skúsenosti. Je absolventom Ekonomickej univerzity v Bratislave, rovnako študoval vo Francúzsku na Université de Paul Valéry v Montpellier a je držiteľom akademických titulov PhD. a MBA.

tkoraus@csob.sk


Looking for the perfect match?

Request access

Cookies saved.